RZT Technika Grzewcza

Grupy pompowe przyrozdzielaczowe do ciepłej wody użytkowej

Grupa mieszająca do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

Grupa pompowa służy do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej pomiędzy odbiornikiem (bateria), a zasobnikiem (zbiornik C.W.U.). Grupa posiada zamontowany zawór termostatyczny mieszający z możliwością nastawienia żądanej temperatury ciepłej wody użytkowej. W układach tych zostały zastosowane zawory odpowiednie zawory zwrotne w celu poprawnego ukierunkowania przepływu.

Bez zabezpieczenia przeciwpoparzeniowego

Z zaworem Afriso

Z zaworem Esbe