RZT Technika Grzewcza

Układy kotłowe DN20 typu H-BOX

Układy typy H-BOX są przewidziane do współpracy z dowolnym źródłem ciepła o mocy do 35kW. Moduły wyposażone są
w sprzęgło z ukierunkowanym przepływem, który kieruje przepływ w odpowiednie miejsca jednocześnie pozwalając na wysprzęglanie pomiędzy zasilaniem i powrotem. W razie potrzeby sprzęgło może zostać zastąpione rozdzielaczem, który służy tylko do rozdzielania czynnika grzewczego z kotła na poszczególne układy pompowo-tłoczne. Układy posiadają również trzy rodzaje grup pompowych. Grupa z zaworem trójdrożnym i siłownikiem może posiadać zawór firmy RZT, Afriso lub Esbe, grupa z zaworem termostatycznym mieszającym również może posiadać zawór RZT, Afriso, Esbe, a grupa uniwersalna, bez podmieszania posiada zawór Arco. Wszystko zamknięte jest w trzyczęściowej szafce, która dzięki swojej budowie bardzo ułatwia montaż układu. 

H-BOX UU

H-BOX TMU

H-BOX 3DU

H-BOX TMTM

H-BOX 3D3D

H-BOX 3DTM

H-BOX UUU

H-BOX 3DUU

H-BOX 3D3DU

H-BOXTMTMU

H-BOX 3DTMU

H-BOX 3DTMTM