RZT Technika Grzewcza

Układy kotłowe DN25 typu PCS-BOX

Układy typy PCS-BOX są przewidziane do współpracy z dowolnym źródłem ciepła o mocy do 35kW. Moduły wyposażone są w sprzęgło
z ukierunkowanym przepływem, który kieruje przepływ w odpowiednie miejsca jednocześnie pozwalając na wysprzęglanie pomiędzy zasilaniem i powrotem. W razie potrzeby sprzęgło może zostać zastąpione rozdzielaczem, który służy tylko do rozdzielania czynnika grzewczego z kotła na poszczególne układy pompowo-tłoczne.  Sprzęgło jak i rozdzielacz są powiększone, posiadają króćce przyłączeniowe DN25 z gwintem 6/4`. Układy posiadają również trzy rodzaje grup pompowych. Grupa z zaworem trójdrożnym i siłownikiem może posiadać zawór firmy RZT, Afriso lub Esbe, grupa z zaworem termostatycznym mieszającym również może posiadać zawór RZT, Afriso, Esbe, a grupa uniwersalna, bez podmieszania posiada zawór Arco. Układy typu PCS-BOX posiadają również separator powietrza i zanieczyszczeń, który zapewnia całkowite odtlenienie instalacji oraz pozwala zatrzymać wszystkie osady i zanieczyszczenia w instalacji. Wszystko zamknięte jest w trzyczęściowej szafce, która dzięki swojej budowie bardzo ułatwia montaż układu. 

PCS-BOX UU

PCS-BOX TMU

PCS-BOX 3DU

PCS-BOX TMTM

PCS-BOX 3D3D

PCS-BOX 3DTM

PCS-BOX UUU

PCS-BOX 3DUU

PCS-BOX 3D3DU

PCS-BOXTMTMU

PCS-BOX 3DTMU

PCS-BOX 3DTMTM