RZT Technika Grzewcza

PCS-BOX 3DTMTM

Układ kotłowy wyposażony w trzy grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga i trzecia z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń

O produkcie

Układ kotłowy typu PCS-BOX 3DTMTM jest przewidziany do współpracy z dowolnym źródłem ciepła o mocy do 35kW i zamontowany w szafce. Rozwiązanie to przykładowo można zastosować dla budynku z ogrzewaniem płaszczyznowym na dwóch kondygnacjach i grzejnikowym. Moduł przyłączeniowy wyposażony jest w powiększone sprzęgło z ukierunkowanym przepływem, z króćcami przyłączeniowymi DN25 z gwintem 6/4` lub rozdzielacz, trzy grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga i trzecia z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr), separator powietrza i zanieczyszczeń oraz trzyczęściową szafkę. Układ ten można doposażyć w sterownik UNI2, który pozwala na w pełni zautomatyzowanie pracy naszej instalacji C.O i C.W.U.

Dokumentacja

Instrukcja obsługi

Karta katalogowa

Deklaracja producenta

Dostępne warianty

ZawórPompa RZTPompa WiloPompa Grundfos
RZT 3D (KV 6,3) | RZT TM (KV 2,5)PCSBOXSR3DRTMRTMR-RPCSBOXSR3DRTMRTMR-YPCSBOXSR3DRTMRTMR-G
AFRISO 3D (KV 6,3) | AFRISO TM (KV 2,5)PCSBOXSR3DATMATMA-RPCSBOXSR3DATMATMA-YPCSBOXSR3DATMATMA-G
ESBE 3D (KV 6,3) | ESBE TM (KV 3,4)PCSBOXSR3DETMETME-RPCSBOXSR3DETMETME-YPCSBOXSR3DETMETME-G