RZT Technika Grzewcza

Układy kotłowe DN20 typu S-BOX

Układy typy S-BOX są przewidziane do współpracy z dowolnym źródłem ciepła o mocy do 35kW. Moduły wyposażone są w sprzęgło
z ukierunkowanym przepływem, który kieruje przepływ w odpowiednie miejsca jednocześnie pozwalając na wysprzęglanie pomiędzy zasilaniem i powrotem. W razie potrzeby sprzęgło może zostać zastąpione rozdzielaczem, który służy tylko do rozdzielania czynnika grzewczego z kotła na poszczególne układy pompowo-tłoczne. Układy posiadają również trzy rodzaje grup pompowych. Grupa z zaworem trójdrożnym i siłownikiem może posiadać zawór firmy RZT, Afriso lub Esbe, grupa z zaworem termostatycznym mieszającym również może posiadać zawór RZT, Afriso, Esbe, a grupa uniwersalna, bez podmieszania posiada zawór Arco. Układy typu S-BOX posiadają również separator powietrza, który zapewnia całkowite odtlenienie instalacji oraz separator zanieczyszczeń, który pozwala zatrzymać wszystkie osady i zanieczyszczenia w instalacji. Wszystko zamknięte jest w trzyczęściowej szafce, która dzięki swojej budowie bardzo ułatwia montaż układu. 

S-BOX UU

S-BOX TMU

S-BOX 3DU

S-BOX TMTM

S-BOX 3D3D

S-BOX 3DTM

S-BOX UUU

S-BOX 3DUU

S-BOX3D3DU

S-BOX TMTMU

S-BOX 3DTMU

S-BOX 3DTMTM