RZT Technika Grzewcza

Jak odczytywać kody układów mieszających typu BOX?

Plakat – Układy mieszające typu S-BOX

Ulotka – Układy mieszające typu H-BOX

Plakat – Układy mieszające typu H-BOX

Prezentacja – Czym jest układ mieszający typu H-BOX i do czego służy?

Ulotka – Grupa pompowa z zaworem termostatycznym mieszającym i pompą RZT

Ulotka – Rozdzielacz podłogowy z wskaźnikami przepływu 2,6 l/min i zaworami termostatycznymi, ocieplony pianką kauczukową

Ulotka – Sprzęgło hydrauliczne